QHSE

Działamy m.in. w oparciu o:

♦ wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania ZSZ spełniający wymagania: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, PN-EN ISO 3834 oraz dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE,

♦ wdrożone elementy Europejskiego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami standardu SCC (Safety Checklist for Contractors),

♦ opracowane Plany Zarządzania Ryzykiem (PZR),

♦ posiadane uprawnienia UDT do wytwarzania w zakresie montażu oraz do wytwarzania:
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
• zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych,
• rurociągów przesyłowych do materiałów palnych,
• rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.

♦ posiadane uprawnienia UDT do naprawy oraz do modernizacji:
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
• zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych,
• rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
• rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących,
• zbiorników stałych ciśnieniowych.