Realizacje

Doświadczenie i wiedza specjalistów zatrudnionych przez POG potwierdza gotowość Spółki do realizacji złożonych przedsięwzięć z zakresu budowy infrastruktury oraz do wydobycia i przesyłu gazu ziemnego oraz ropy naftowej.

Dzięki technologii i doradcom dostępnym w strukturach właścicielskich oraz starannie dobieranym Partnerom, z którymi współpracujemy zapewniamy realizację powierzonych Inwestycji w pełnym zakresie.