Oferta

Nasza oferta

1. Projektowanie

2. Obiekty centralne

3. Strefy przyodwiertowe

4. Instalacje glikolu

5. Instalacje aminowe

6. Instalacje sit molekularnych

7. Skraplanie LNG

8. Instalacje kompresyjne

9. Separatory

10. Układy stabilizujące

11. Instalacje frakcjonowania

12. Układy odsalające

13. Systemy chłodzenia propanu

14. Separatory niskotemperaturowe

15. Zbiorniki magazynowe

16. Zbiorniki LPG

17. Podgrzewacze

18. Podgrzewacze liniowe

19. Wymienniki ciepła

20. Zbiorniki absorbcyjne

21. Wyłapywacze płynów

22. Układy wlotowe

23. Układy filtracji

24. Układy pomiaru przepływu

25. Instalacje regazyfikacji LNG

26. Stacje mieszania gazu

27. Stacje paliwowe

28. Pochodnie

29. Rurociągi

30. Estakady

31. Układy pomocnicze

32. Systemy elektryczne i sterowania

33. Bezpieczeństwo i higiena pracy

34. Hermetyka