Historia

Spółka PBG oil and gas obecna jest na polskim rynku od 2012 roku. Jako członek Grupy Kapitałowej PBG, realizuje strategię pozyskiwania specjalistycznych zleceń z obszaru budownictwa infrastruktury dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw.

Kadra Spółki przygotowana jest do kompleksowej realizacji przedsięwzięć, zarówno w charakterze generalnego realizatora, uczestnika konsorcjum jak i podwykonawcy. Zespół specjalistów posiada szerokie kompetencje w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

Stosowane przez nas systemy zarządzania oraz technologie, pozwalają na elastyczne uwzględnianie potrzeb otoczenia, w którym realizujemy zadania oraz jednostkowych wymagań naszych Klientów.