Zakres działalności

 

Powierzone zadania realizujemy w formułach EPC, EPCM oraz E+P. Realizujemy również dostawy i montaże według projektów Inwestorskich.

W naszej codziennej pracy stosujemy standardy Project Management Institute na każdym poziomie zarządzania kontraktem:
♦ na etapie planowania – opracowanie budżetu oraz harmonogramu, koordynacja prac projektowych, koordynacja dokumentacji formalno-prawnej kontraktu, pozyskiwanie zgód i zezwoleń;
♦ na etapie kontraktacji – ofertowanie, negocjacje i wybór dostawców materiałów i usług, konsolidacja zakupów strategicznych, opracowanie harmonogramów dostaw, z uwzględnieniem dostaw inwestorskich, monitorowanie i rozliczanie dostaw;
♦ na etapie budowy – zarządzanie pracami budowlano-montażowymi, nadzór nad realizacją prac zgodnie z wymaganiami Klienta, uzgodnionym budżetem i harmonogramem terminowym, nadzór inwestorski, przygotowanie i prowadzenie rozruchu instalacji technologicznych, nadzór nad pracą obiektu, rozliczenie projektu,
♦ przez cały okres realizacji – monitorowanie odchyleń zakresu, harmonogramu, budżetu względem zatwierdzonych planów bazowych, zarządzanie zmianami oraz ryzykiem.

Realizując zadania pod klucz zdejmujemy z Zamawiającego ryzyka związane z procesem realizacji, koordynacji podwykonawców oraz dostaw. Chcemy być wiarygodnym partnerem w biznesie.